Ilan Lev Method in Poland Practitioners Training Program 2

30 mar 2020 o 14:00 – 8 kwi 2020 o 15:00

// english version bellow

ILAN LEV METHOD W POLSCE
II PROGRAM SZKOLENIA PRAKTYKÓW
KURS PODSTAWOWY

Z wielkim przejęciem i radością zapraszamy Was na II Podstawowy Program Treningowy na praktyków Ilan Lev Method.

Ilan Lev Method działa na rzecz poprawy potencjału człowieka, pomaga w usuwaniu problemów funkcjonalnych, niepełnosprawności fizycznej i urazów, problemów krążeniowych, łagodzi ból oraz pomaga rozwiązać problemy szkieletowe i stawów.

Program szkoleniowy ILM Practitioners składa się z 3 kursów:

-Kurs BASIC obejmuje 4 części po 10 dni każdy. Ukończenie wszystkich 4 części tego kursu uprawnia do uzyskania tymczasowego dyplomu praktykanta ILM, dzięki czemu można rozpocząć pracę jako praktyk.
-Kurs MOVEMENT obejmuje 1 część,trwającą 10 dni. Kurs ten, wraz z kursem BASIC uprawnia do uzyskania stałego dyplomu jako certyfikowany nauczyciel klasy ruchu ILM.
-Kurs ADVANCED składa się z 3 części po 10 dni każda. Ukończenie wszystkich 3 części tego kursu i naszego procesu stażu uprawnia do uzyskania stałego dyplomu praktykanta ILM i pozwala stać się częścią naszego klubu członkowskiego – kręgu praktyków ILM.

Kompletny program szkoleniowy może być rozłożony na 4 lata praktyki.W zależności od potrzeb i możliwości proces kształcenia można rozłożyć na więcej lat.

Po kursie:
Po ukończeniu kursu podstawowego zostanie wydany tymczasowy dyplom praktykanta, a absolwenci będą mogli rozpocząć pracę jako praktykanci ILM.
Będziesz mógł również pojawić się na naszej liście praktykantów na stronie internetowej ILM, uzyskując dostęp do naszej stale powiększającej się cyfrowej biblioteki wideo, która ma setki godzin nagranych zajęć z poprzednich lat i będziesz miał możliwość dalszego uczenia się i rozwoju wraz z nami jako członek naszej społeczności.

Daty:
Program szkolenia składa się z 4 modułów, a każdy moduł to 10 dni nauki, zgodnie z tymi terminami:
1 moduł 30.03-8.04.2020 (10 dni)
2 moduł 29.08-6.09.2020 (9 dni)
3 moduł 4-13.03.2021 (10 dni)
4 moduł 22-31.10.2021 (10 dni)

Miejsce:
Wszystkie moduły będą odbywać się w:
Kików 91a, 28-131 Solec Zdrój, Polska

Koszty i harmonogram płatności:
Całkowity koszt treningu to 5000 EUR + koszty zakwaterowania i wyżywienia (około 280 EUR za moduł)
szczegółowy harmonogram płatności zostanie podany po zgłoszeniu na kurs drogą e-mailową.

Dopuszczalne nieobecności i zasady anulowania kursu:
-Studenci mogą opuścić do 1 dnia nauki w każdym module i nadal mogą ubiegać się o dyplom na zakończenie kursu.
-Opłata rejestracyjna w wysokości 500 EUR nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.
-W przypadku nie pojawienia się, bez powiadomienia nikogo z organizatorów, na którymkolwiek z modułów bez 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia; opłata rejestracyjna nie jest potrącana z 4 modułu, a cena 4 modułu jest taka sama jak pozostałych modułów.
-Dopuszczamy możliwość zrealizowania 1 modułu na kursie prywatnym, koszt takiego kursu wynosi 1400 EUR.

Dodatkowe informacje:
-Liczba studentów na kursie jest ograniczona, aby zapewnić sobie miejsce w programie szkoleniowym należy uiścić opłatę rejestracyjną.
-O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco,najszybciej jak to możliwe.
-Konieczny będzie zakup odpowiedniego stołu zabiegowego i akcesoriów, aby móc ćwiczyć w domu i następnie pracować tą metodą udzielając zabiegów (stół Feldenkraisa, stołek, wałek i poduszki). Szacowana aktualna cena to 250 EUR za stół i około 50 EUR za akcesoria.

informacje i zapisy:
ilanlev.poland@gmail.com
Ksenia Opria +48 530 791 478
Dorota Kamecka +48 726 515 498
Aga Rybak +48 530 716 044

Zbudujmy razem społeczność ILM w Europie!

Pozdrawiamy z wyrazami szacunku,
Rodzina ILM

www.ilanlev.org
https://www.youtube.com/watch?v=ZYzzu2LYvII&feature=youtu.be
————————————————————————————-
ILAN LEV METHOD IN POLAND
PRACTITIONERS TRAINING PROGRAM
BASIC COURSE

We are very happy and excited to invite you to the 2nd Ilan Lev Method Practitioners Training Program in Poland!

The Ilan Lev Method works on the enhancement of human capabilities and helps to remove functional difficulties. It resolves issues related to physical disabilities, injuries and circulation. It also relieves pain, skeletal and joint issues etc.

The ILM Practitioners Training Program consists of 3 courses:
The BASIC course, consisting of 4 modules of 10 days each. Completing all 4 parts of this course entitles you to a temporary ILM practitioner diploma, which allows you to start working as a practitioner.
The MOVEMENT course, consisting of 1 module of 10 days. Completing this course together with the Basic course entitles you to a permanent diploma as a certified ILM movement class teacher.
The ADVANCED course, consisting of 3 modules of 10 days each. Completing all 3 parts of this course and a supervised internship entitles you to a permanent ILM practitioner diploma and allows you to be part of our members club – ILM circle of practitioners.

The complete Training Program can be spread over 4 years of practice.

Dates:
The BASIC course consists of 4 modules; each module includes 9-10 consecutive learning and practice days. They modules take place in the following dates:
1st module: 30.03-8.04.2020 (10 days)
2nd module: 29.08-6.09.2020 (9 days)
3rd module: 4-13.03.2021 (10 days)
4th module: 22-31.10.2021 (10 days)

Location:
All modules are held at Ośrodek Warsztatowy w Kikowie.
Kików 91a, 28-131 Solec Zdrój, Poland
http://kikow.pl/

After the course:
Graduates of the basic course receive a temporary practitioner diploma that entitles them to start work as ILM practitioners.
Graduates can also be listed as our interns on the ILM website and will be granted access to our ever-growing digital video library with hundreds of hours of recorded classes from previous years; they will also have the option to continue to learn and grow with us as a part of our community.

Costs and Payments:
Training program total cost: 5000 EUR (four modules, 9-10 days each) + accommodation and food costs (about 280 EUR per module)
a detailed payment schedule will be provided after registering for the course by e-mail.

Missing classes & cancellation policy:
• The students can miss up to 1 day in every module and still be eligible for receiving the diploma at the end of the course.
• The registration fee is not refundable in the event of cancellation.
• If you sign up for the entire course (4 modules) and make an advance payment of 500 EUR, and if you fail to attend one of the modules without notifying us about it 6 months beforehand, we will keep the advance payment as a payment for the fourth module; in other words, the last module will cost 1250 EUR (instead of 750 EUR)
• One module of the training programmed can be done as a one-on-one course; such a course costs 1400 EUR

Please note:
• the number of students is limited; in order to guarantee your place in the training program you must pay the registration fee.
• There might be last minute changes; if they occur, you will be informed ASAP.
• In order to practice at home you must purchasing a proper treatment table and accessories (a Feldenkrais table, stool, roller and pillows).
The estimated cost is 250 EUR for a table and about 50 EUR for accessories.

Info and registration:
ilanlev.poland@gmail.com
Ksenia Opria +48 530 791 478
Dorota Kamecka +48 726 515 498
Aga Rybak +48 530 716 044

Let’s build together the ILM community in Europe!

Best regards,
The ILM family