Contact Improvisation – Kontakt Improwizacja

W Contact Improvisation nie chodzi o kroki, ruchy, ale o spotkanie, tworzenie i odkrywanie. Chodzi o ciekawość.

Nancy Stark Smith

Contact Improvisation –  to forma tańca współczesnego, która rozwinęła się na początku lat 70-tych w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu uwielbiana przez tancerzy na całym świecie. Uczy uważności, akceptacji , obecności, otwartości, kreatywności , a także przekraczania własnych granic. Contact Improvisation stwarza warunki do praktykowania bycia w przepływie , ponieważ polega na uwolnieniu umysłu od rezultatu, a także pełnej uważności na siebie, partnera i kontakt jaki się stwarza. Wszystko powstaje w momencie i rozpuszcza się w momencie. Dochodzi do przepływu komunikatów, wymiany energii ,z której powstaje nowa jakość i potencjał do ruchu ,kreacji i spotkania .

Tańczę ten formę już od wielu lat i ciągle czuję,  jak jeszcze wiele mogę dzięki niej  odkryć, niekończąca się podróż….. zapraszam w drogę

Spotykamy się w każdy czwartek godz. 20:45-22:00
Powstańców Śląskich 58d (Ośrodek 11dom) Wrocław

Cena: karnet 100 zł/4 godz, 140 zł/6 godz.
Pojedyncza godzina: 30 zł lub Multisport, Ok System

Wybrane niedziele godz. 18.00-21.00 – otwarte JAMY (informacje na Facebooku)

Kontakt i zapisy:

Dorota Kamecka tel.726 515 498
doro.kamecka@gmail.com