Singing As Life Practice Emma Bonnici, 4-dniowe warsztaty

9 wrz o 19:30 – 13 wrz o 15:00

Już od 9 września kolejne warsztaty z Emmą Bonnici.

Zapisy tylko na listę rezerwową // Subscriptions only to the waiting list

9 – 13 września 2019 – I Open Group – zapisy na listę rezerwową
16 – 22 września 2019 – II Experienced Group – zapisy na listę rezerwową

Eng below //

Pieśni czekają na twój głos i ciebie, chcą zawibrować w przestrzeni…
The songs are waiting for your voice and for you to vibrate the air.

Zapraszamy do udziału w warsztatach śpiewu z Emmą Bonnici. Przez 4 dni będziemy rozwijać możliwości głosu poprzez pracę z ciałem i z wyobraźnią, a także uczyć się wokalnej ekspresji poprzez śpiewanie wielogłosowych pieśni, improwizację i tworzenie harmonijnego współbrzmienia.
Zajmować się będziemy zarówno zagadnieniami techniki śpiewu, jak i osobistymi aspektami głosu, a także współpracą w grupie, znajdowaniem indywidualnego w niej miejsca i tworzeniem wspólnej mocy zespołu.

Kilka dni wspólnej pracy pozwoli nam zrobić krok w stronę głębszego poziomu pracy i umożliwią uczestnikom mocniejsze zakorzenienie w swoich wokalnych możliwościach. Dotyczy to zarówno technicznych aspektów, takich jak: swobodne połączenie z oddechem, szersze zakresy wokalne, uziemione i rozluźnione ciało, zdolność do zmiany rezonatorów, jak i umiejętności łączenia głosu i emocji, wyrażania subtelnych aspektów śpiewanych historii, głębszego słuchania siebie i innych.

W trakcie warsztatu poznamy kilka wielogłosowych pieśni i nauczymy się je śpiewać tak, żeby każdy mógł je dobrze zapamiętać.

Wszystkie metody, które będziemy stosować, wynikają z osobistego doświadczenia Emmy i jej wieloletniej pracy jako aktorki i nauczycielki. Do wspierania głębszego rozluźnienie mięśni i membran, które mogą być przyczyną ograniczeń oddechowych lub wokalnych, wykorzystywać będziemy między innymi delikatny, lekki, nieinwazyjny dotyk metodą terapii czaszkowo-krzyżowej.
W warsztatach weźmie udział maksymalnie 16 uczestników. Pracować będziemy zwykle całą grupą, a na niektóre lekcje, grupa zostanie podzielona, tak aby był czas na indywidualne potrzeby uczestników i zajęcie się różnymi aspektami ich głosu.

Prowadząca

Emma Bonnici jest aktorką, pieśniarką, piosenkarką i nauczycielką. Mieszkała i pracowała w Polsce, we Wrocławiu – przez osiem lat występowała w dwóch wielokrotnie nagradzanych grupach teatralnych: Teatr Pieśń Kozła oraz Teatr ZAR. Teraz mieszka w Londynie i pracuje jako niezależny wykonawca w całej Europie, współpracuje m.in. z: DV8 Dancer Vivien Wood, Fabien Prioville – tancerzem Piny Bausch, Odin Teatrem, aktorką Mia Theil Have. Jest nauczycielką zespołu teatru w Manchester Metropolitan University, a także obsady głosowej w Cabuia Teatro A. Le Coq szkoły w Buenos Aires. Prowadzi warsztaty i daje prywatne lekcje. Głosząc moc śpiewu wystąpiła na konferencji TEDx w Warszawie w 2015 roku.

Więcej informacji:
http://11dom.pl/spiewanie/emma-bonnici/
www.emmabonnici.com

Dla kogo?

I Grupa. 9 – 13 września 2019 – zapisy na listę rezerwową

Zajęcia otwarte zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, którzy nie mają przygotowania wokalnego ani muzycznego.
Oczekujemy od uczestników zaangażowania, skupienia, gotowości do odkrywania i rozwijania swoich możliwości, chęci tworzenia harmonii z innymi, przyjaznej i bezpiecznej atmosfery.
Zapraszamy tych, którzy starają się znaleźć własny głos i odwagę, aby wyrazić siebie, być wysłuchanym i widzianym.
Ze względu na taki charakter zajęć organizatorzy zastrzegają sobie w szczególnych przypadkach prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.

II Grupa: 16 – 22 września 2019 – zapisy na listę rezerwową

Dla osób, które były w na warsztatach w Wataszce w 2018 i kontynuowały pracę z Emmą w 2019 roku. W miarę wolnych miejsce zapraszamy również osoby, które mają za sobą min. 6 dni warsztatowych z Emmą i są zdecydowane na pogłębioną pracę, zaangażowanie w tworzenie harmonii i mocy grupy, mają odwagę eksplorowania różnych aspektów związanych z głosem, śpiewem, wrażliwością i indywidualną ekspresją.

Umawiamy się na spotkania ‘tu i teraz’. Chcemy, żeby był to czas, w którym uczestnicy mogą skoncentrować się na tym, co się dzieje, rzeczywiście spotkać się ze sobą, zaangażować się i wcielić w życie swoje odkrycia. Z tego powodu nie można nagrywać w trakcie sesji, a uczestnicy są proszeni o wyłączenie telefonów komórkowych na czas zajęć.
Potrzebny jest wygodny strój. Pracujemy zwykle na boso, ale można też zabrać i ubrać skarpety, kiedy nie będziemy w intensywnym ruchu. Przynieść trzeba coś do pisania i papier oraz coś do picia.

Termin:
I Grupa: 9 – 13 września 2019; od poniedziałku godz. 19.30 do piątku do godz. 14:00 – zapisy na listę rezerwową

Miejsce
Wataszka, Wójtowice, ul. Górna 20, koło Bystrzycy Kłodzkiej 114 km od Wrocławia.

Cena
Cena zawiera opłatę za zajęcia, nocleg i wyżywienie.

I Grupa:

1350 zł przy płatności zaliczki 390 zł do 10.04
1490 zł przy płatności zaliczki 390 zł po 10.04

II Grupa

1750 zł przy płatności zaliczki 390 zł do 30.04
1850 zł przy płatności zaliczki 390 zł po 30.04

Zaliczka 390 zł.

Jeśli ktoś chciałaby otrzymać rachunek za zajęcia, to prosimy przed wpłatą przesłać informację i dane do rachunku. Wpłaty prosimy przesyłać na konto 11 Domu. Dane do przelewu:
ING Bank
27 1050 1575 1000 0090 7626 5397
Beata Tymes; Wrocław
tytułem „Emma [09] [Twoje nazwisko]” – prosimy o dokładnie taką treść.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 45 dni przed terminem warsztatu następuje zwrot 100 % wpłaty rezerwacyjnej, do 30 dni – 50 proc. wpłaconej kwoty, w przypadku późniejszej rezygnacji wpłata jest bezzwrotna.

Zapisy
Formularz zapisów
http://11dom.pl/kontakt/zgloszenie-na-warsztaty-z-emma-bonnici/
Anna Tymes – anna.tymes@11dom.pl
+48 505 954 250
Dorota Kamecka – doro.kamecka@gmail.com
+48 726 515 498

(English)
SINGING: As Life Practice with Emma Bonnici

The work is based on Emma’s practice of accessing the voice through physical work and imagery as well as using songs and harmonics as the master teachers of vocal story telling and expression.
It will introduce participants to both the technical and personal aspects of voice and it touches on the ensemble and the individuals place and power within that ensemble.
Four days will allow us to make a step toward a deeper level. It will allow participants to root themselves more firmly in their own vocal power, both in terms technical aspects: free connected breath, wider vocal ranges, a grounded and free body and ability to change resonators, but also in terms of their ability to connect to vocal-emotional resonance and work on the expressive and subtle aspects of conveying stories and information through song and work. It will allow for a deeper listening of self and others.
On a basic level four days will also give the time so that participants can leave the workshop knowing a few songs well and feeling they have mastered them.
The work will also combine some very gentle aspects of Cranio-sacral therapy, a body-work that involves a feather-light, non invasive touch on the surface of the body. This is used to encourage a deeper releasing of muscles and membranes that can be the cause of breath or vocal restrictions.

The four day workshop is made up of about 16 participants so as to allow more space for an individual and a more personally guided journey within the group. There will be large group work and then some classes where the group will be split in half so as to allow for more individual attentions to personal aspects of voice and those needs.

For whom?
I Open Group

Open workshop of both professionals and amateurs who have no vocal or musical preparation. We look forward to the participants ready to discover and develop their abilities, who are ready create harmony with others, friendly and safe space.
We invite those who try to find their own voice and courage to express themselves, to be heard and seen.
Due to the nature of the classes, the organizers reserve the right in certain cases not to accept the application.

II Experienced Group

For people who were at the workshop in Wataszka in 2018 and continued the work with Emma in 2019.

We also invite people who have a minimum of 6 workshop days with Emma and are committed to deeper work, to creat harmony and group power, who have the courage to explore various aspects related to voice, singing, sensitivity and individual expression.

Dates:

I Open Group: 9 – 13 września 2019 – from Monday at 19.30 to Friday from 14:00 – subscriptions only to the waiting list

II Experienced Group: 16 – 22 września 2019 – subscriptions only to the waiting list

Place

Wataszka, Wójtowice, ul. Górna 20, near Bystrzyca Kłodzka 114 km from Wrocław.
REQUIREMENTS

All are welcome to apply for the workshop both professionals and non- professionals, those who have experienced one of my classes and those who haven’t. The needs are: basic fitness, a desire to explore and the willingness to go forward into the work.

The work is focused and participants need to be on time for the work and be able to come for the full 4 days.

It is about being and meetings in the present moment. It is a time where participants can meet, own and embody their work and discoveries. For this reason there is no recording during the sessions and participants are asked to turn off their mobile phones in the space.

Please come in clothes that are comfortable and that allow movement. Work happens in bare feet, but do bring socks for more static moments and please bring water and pen and paper to the sessions.
If you have any questions please don’t hesitate to ask.
Price

including lessons, accommodation, meals

The price includes the fee for classes, accommodation and meals.

I Group: 1350 PLN to 10.04 / 1490 PLN after 10.04

II. Group1750 PLN /1850 PLN after 30.04.

Advance to book a place – 390 pln

Bank transfer details:
IBAN: PL27 1050 1575 1000 0090 7626 5397
Kod BIC Swift: INGBPLPW
Beata Tymes; Wrocław
„Emma [09] [your name]”
INFORMATION and REGISTRATION

11 Dom. Ośrodek Tańca, Ruchu I Rozwoju

Dorota Kamecka
doro.kamecka@gmail.com
+48 726 515 498

Anna Tymes
+48 505 954 250
anna.tymes@11dom.pl

—————————————————————–
Emma Bonnici is an actor singer and teacher who lived and worked in Wroclaw for eight years performing with two multi- award winning companies, Song of the Goat Theatre (Teatr Piesn Kozla) and Teatr Zar. Emma is now based in London and works as a freelance performer through out Europe working with collaborators such as DV8 Dancer Vivien Wood, Pina Bausch dancer Fabien Prioville, Odin Theatre actress Mia Theil Have to name a few. She teaches ensemble theatre at Manchester Metropolitan University as well as ensemble voice at Cabuia Teatro a Le Coq based school in Buenos Aires. She runs workshops and gives private voice classes and her work with voice gave rise to her being invited to speak at TedX Warsaw 2015.

www.emmabonnici.com
http://11dom.pl/spiewanie/emma-bonnici/