Oferta dla firm

Propozycja zajęć dla firm i ich pracowników

Głównym obszarem są szkolenia menedżerskie i zespołowe.
Wszystkie szkolenia są praktyczne i skuteczne, dostosowane do potrzeb firmy. Każde szkolenie jest przygotowane w oparciu o rozpoznanie faktycznych potrzeb klienta na podstawie rozmowy z przełożonymi oraz uczestnikami szkolenia, każde szkolenie jest oryginalnym projektem.
Proponowane szkolenia mają charakter praktyczny, pozwalają na natychmiastowe zastosowanie rezultatów w życiu.

Cele zajęć (każdy punkt może stanowić odrębny rozbudowany temat):

• integracja całego pracowniczego zespołu, wyczucie grupy uświadomienie sobie zależności jakie w niej naturalnie funkcjonują, współdziałanie w grupie,
• asertywność, ustalanie i świadomość własnych granic, umiejętność wyczuwania granic innych, umiejętność wysyłania klarownych komunikatów zrozumiałych przez pozostałych członków grupy, budowania zaufania w zespole, przełamywanie barier komunikacyjnych,
• wzajemne oddziaływanie grupa-jednostka; jestem częścią grupy- jestem liderem, jestem poza grupą; prowadzę-poddaję się prowadzeniu; bycie w stanie uważności na siebie i innych,
• rozpoznanie u siebie mocnych stron, zalet, umiejętności, talentów, wzmocnienie ich oraz umiejętność autoprezentacji, wzbudzenie twórczego zaangażowania uczestników
• budowanie samoświadomości, doświadczenie świadomej „ obecności” zobaczenie co daję, a co biorę z otoczenia i w jaki sposób to robię; dawanie-branie, jako realne przeżycie i jako rytuał; doświadczenie uczucia zaufania wobec innych osób; jak widzę się sam, a jak widzą mnie inni? autoprezentacja, wzmocnienie odwagi pokazania siebie,
• zmiana, ja wobec zmiany, rozpoznanie strategii które stosuję
• umiejętność radzenia sobie ze stresem, sposoby zmniejszania napięć, umiejętność relaksowanie się,

Autorskie sposoby realizacji:
Ze względu na praktyczny wymiar szkolenia, głównym narzędziem realizacji są ćwiczenia interaktywne, angażujące uczestników w sposób całościowy, co odbywa się przez wykorzystanie różnorodnych metod pracy ze świadomości ciała, ćwiczenia ruchowe bazujące na ich symbolicznym wymiarze. W oparciu o holistyczne podejście do człowieka i współczesne odkrycia w tej dziedzinie.

Przewidywane rezultaty:
– odczucie grupy jako całości i doświadczenie własnego miejsca w grupie, baza na rozwiązanie obecnych i przyszłych sytuacji konfliktowych,
-umiejętność odczytywania potrzeb grupy-bycie liderem,
-umiejętność współpracy w zespole,
-wyćwiczenia całościowej uwagi i wrażliwości na to co dzieje się w otoczeniu,
-wyćwiczenie gotowości na zmiany,
-uświadomienie sobie w pełniejszy sposób swojego potencjału i jego uruchomienie,

Każdy temat zawarty w celach szczegółowych wymaga min.3 godz. warsztatów
Zajęcia odbywają się w grupach 6 – 12 osobowych, najlepiej poza firmą.