Oferta

Moje zajęcia skierowane są do wszystkich, którzy LUBIĄ TAŃCZYĆ I WYRAŻAĆ SIĘ W RUCHU.
To jest najważniejsze kryterium i POWÓD, żeby przyjść i wspólnie zatańczyć.

Oferta zawiera propozycję udziału w:

  1. zajęciach regularnych
  2. warsztatach tematycznych
  3. zamówionych zajęciach organizowanych dla określonych grup odbiorców, np.:

– pracowników firmy,
– uczniów w szkole,
– konkretnej grupy zawodowej, nauczycieli, lekarzy, wychowawców,
– kręgu kobiet,
– seniorów,
– rodziców z dziećmi (dzieci w wieku od 7-99 lat),
– par

Zajęcia będą opierały się na improwizacji, dla której bazą będą techniki tańca współczesnego i etnicznego, a także własny niejednokrotnie nieuświadomiony, potencjał ruchu uczestników – nie wymagają umiejętności tanecznych, ani wyjątkowej kondycji fizycznej.

Poniżej kilka przykładowych tematów:

1. PRZESTRZEŃ

Wyznaczanie własnych granic, doskonalenie wyboru kierunków i jednoznacznego zachowania się w przestrzeni. Uwrażliwienie na energię przestrzeni, odczuwanie innych osób we wspólnej przestrzeni, pogłębienie uważności i wrażliwości wobec innych osób. Przestrzeń osobista, przestrzeń ogólna.

2. CZAS

Doświadczanie przepływu czasu. Szybko, wolno- co to dla mnie oznacza? Doskonalenie umiejętności szybkiego i powolnego ruchu., wykorzystanie różnych wariantów tempa w tańcu i na tej podstawie tworzenie improwizacji.

3. STRUKTURA

Połączenie formy z przestrzenią i czasem. Doświadczenie form ruchu energetycznie promieniujących w przestrzeń. Tworzenie uporządkowanych kompozycji i następnie ich stopniowe „rozpuszczanie” . Jakie odczucia towarzyszą temu przejściu? Porządek i chaos-ja pomiędzy tymi ekstremami. Tworzenie na tej bazie improwizacji tanecznych.

4. UGRUNTOWANIE. ZAKORZENIENIE

Doświadczenie i odczucie własnej siły i łączności z podłożem jako źródła poczucia bezpieczeństwa i podstawy wolności i niezależności. Skonfrontowanie własnej wewnętrznej siły z impulsami płynącymi ze świata zewnętrznego. Przeżycie własnej instynktownej reakcji na te impulsy.

5. TOŻSAMOŚĆ

Doświadczenie świadomej „ obecności”. Uświadomienie sobie co daję, a co biorę z otoczenia i w jaki sposób to robię. Dawanie-branie, jako realne przeżycie i jako rytuał. Doświadczenie uczucia zaufania wobec innych osób. Jak widzę się sama, a jak widzą mnie inni? Co czuję tańcząc dla kogoś? Czy umiem po prostu być, czy muszę stwarzać powód dla swojej obecności? Autoprezentacja, wzmocnienie odwagi pokazania siebie.

6. JA – INNI

Wzajemne oddziaływanie grupa-jednostka. Jestem częścią grupy- jestem liderem, jestem poza grupą. Prowadzę-poddaję się prowadzeniu. Bycie w stanie uważności na siebie i innych.

7. TANIEC RELACJI (ZAJĘCIA DLA PAR)

Co oznacza stan równowagi w związku? Czy to harmonia czy stagnacja? Czy dopuszczam balansowanie? Czy umiem oddać swój ciężar, czy umiem unieść czyjś ciężar? Prowadzę czy daję się prowadzić, a może wszystko się przeplata? Tego będziemy doświadczać w sposób symboliczny w czasie zajęć. Wykorzystamy do tego technikę improwizacji w kontakcie, która opiera się na współdziałaniu tańczących, tworzących dialog w ruchu. Skupia się na fizycznych odczuciach dotyku, utrzymywaniu i traceniu równowagi, otrzymywaniu-dawaniu wsparcia. Tańczący „ nie dążą do osiągnięcia celu, raczej do ciągłego, nieprzerwanego spotkania we właściwym miejscu i czasie, ze zmieniającą się fizyczną rzeczywistością” ( Paxton)

8. RÓŻNE JAKOŚCI RUCHU – ICH SYMBOLICZNY WYMIAR I TWÓRCZE WYKORZYSTANIE:

FALA I IMPULS – W OCEANIE ŻYCIA

Spotkamy się w płynności ruchu. Poniesie nas fala tańca i muzyki do momentu w którym pojawi się potrzeba impulsu. Przeplatając pierwiastek apoliński i dionizyjski znajdziemy siłę swojej osobowości. Ruch pomiędzy tymi żywiołami zaprowadzi nas do naszych najgłębszych emocji dzięki którym odkryjemy piękno tańca i radość ruchu. Pomiędzy tymi światami znajdziemy wyzwolenie-katharsis.